Két nappal ezelőtt összetörtem az autómat. A vétkes sofőr elismerte a hibáját és a helyszínen kitöltöttük a baleseti bejelentő nyomtatványt. Mi a további teendő? Kinek a dolga a kárbejelentés?

Két nappal ezelőtt összetörtem az autómat. A vétkes sofőr elismerte a hibáját és a helyszínen kitöltöttük a baleseti bejelentő nyomtatványt. Mi a további teendő? Kinek a dolga a kárbejelentés?

Tisztelt Érdeklődő !
Bár a gyakorlatban a károsult fél keresi meg a károkozó biztosítóját a biztosító online kárbejelentő felületén, e-mailben, telefonon vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálatán , ennek ellenére tájékoztatom, hogy a kártérítési igények érvényesítésére vonatkozó, a Gfbt. 27–32/B. §-ának előírásai a károkozó számára is kötelezővé teszik, hogy a káreseményt a saját gépjármű-felelősségbiztosítójának a káreseményt követő 5 munkanapon belül jelentse be. Köteles továbbá 5 munkanapon belül azt is bejelenteni, ha a káreseménnyel kapcsolatban a biztosított ellen peres vagy nemperes eljárás indult. A biztosító jogosult ebben az eljárásban a biztosított képviseletéről gondoskodni.